V pátek a dnes jsem aktivoval 3 servery na kterých jsem následně dnes aktivoval MongoDB cluster.

Cluster je tvořen

  • 3 config servery
  • 3 load balancery
  • 3 replica sety, jenž každý set tvoří 3 servery

Všechny jednotlivé MongoDB procesy jsou umístěny na jednotlivých serverch tak, aby výpadek kteréhokoliv ze serverů neovlivnil chod celého klusteru.

MongoDB cluster